Laatste Nieuws over Dynamics NAV, ERP en IT | SDE

Op onze blog kan je allerlei artikelen en nieuwigheden terugvinden met betrekking tot IT en ERP. Mis niets van de laatste nieuwtjes uit de wereld van ERP!

NAVIGATION - SEARCH

Is uw administratieve software klaar voor CPR met ingang van 1 juli?

Vanaf 1 juli gaat de Construction Products Regulation (CPR) van kracht. Wie bouwmaterialen produceert, importeert of verhandelt die aan de geharmoniseerde Europese technische specificaties voldoen dient bij deze producten steeds een prestatieverklaring (DOP) met CE-markering voegen. Deze prestatieverklaring wordt bovendien soms nog aangevuld met informatie over de gevaarlijke stoffen van het bouwproduct (REACH). Er heerst echter nog veel onduidelijkheid van waar dat DOP-document moet komen, hoe dat moet meegeleverd worden en hoe hierop zal gecontroleerd worden.

  

De Europese verordening dateert van 2011, en sinds 2012 waren er meerdere gelegenheden om hierover de nodige informatie op te doen. Zo nam SDE deel aan een conferentie over deze topic georganiseerd door de Europese Commissie in juni 2012 en het congres van Ufemat in Krakow in september 2012. Ondergetekende was ook spreker op een CPR workshop van Fema in augustus 2012, december 2012, op een Ufemat vergadering over CPR in februari 2013 en een door het BMP (Belgische Bouwmaterialen Producenten) georganiseerd CPR event midden maart 2013. 

Het wordt steeds duidelijker dat handelaren die een goed administratief software systeem hebben eenvoudiger zullen kunnen voldoen aan de administratieve lasten die deze verordening met zich meebrengt. Bovendien zullen bedrijven bij wie deze software-aanpassingen in het kader van CPR beschikbaar zijn binnen hun ERP upgrade overeenkomst een financieel voordeel genieten ten opzichte van hun collega's waar dit op maat moet ontwikkeld worden.


Wat deze Europese verordening concreet met zich meebrengt voor de handelaar is nog niet 100 % duidelijk. Via onderstaande links kom je de huidige stand van zaken te weten:

 

Veel onduidelijkheid, behalve over de controles

 

Uit het bijwonen van de bovenstaande seminaries, roundtables en gesprekken is namelijk als gemene deler naar voor gekomen dat er nog enorm veel onduidelijkheid is. Elk land maakt zo haar eigen interpretaties, leveranciers konden tot voor kort nog geen voorbeelden van prestatieverklaringen (DOP's) bezorgen, er is nog geen wettelijke grond om DOP's elektronisch te bezorgen, eerst moesten DOP's aan een lot gekoppeld zijn en nu klinkt officieus dat het toch niet nodig zou zijn ... Kortom zijn er nog veel vragen en nog steeds evenveel ongeloof bij vele handelaren over deze administratieve last die er nog eens bijkomt in een markt waar de marges onder druk staan. Het zal u dan ook niet verwonderen dat nog (bijna) niemand van de handelaren zich hiervoor blijkt in orde gesteld te hebben.

De controlerende instanties tonen zich echter strijdvaardig. Overleg over de landen heen vond plaats op 26/03/2013 om te coördineren hoe het toezicht op het naleven van deze wetgeving zal gebeuren vanaf 1 juli 2013. Op de foto links uit de recentste FEMA nieuwsbrief zijn de ‘markttoezichthouders’ van de 29 Europese landen te zien, waar ook Marnix Van Hoe van FEMA een presentatie heeft gegeven.

Deze vergadering werd georganiseerd door de Europese Commissie om de respectievelijke markttoezichthouders in te lichten over de elementen waarop ze moeten letten bij hun inspecties. Wat Marnix Van Hoe opviel was hoe vastberaden en gemotiveerd deze nationale instanties zijn om dit toezicht vanaf 1/07/2013 uit te voeren. Dit kan kloppen want op het BMP (Belgische Bouwmaterialen Producenten) event, midden maart 2013, verheugde de afgevaardigde van FOD Economie zich op de extra inkomsten die de boetes voor handelaren ,die zich niet in orde hadden gesteld, zouden bijdragen aan het wegwerken van de overheidstekorten.

Hoe blijft u het beste op de hoogte?

 

Hoe het verder zal verlopen, wie zich in regel wil en/of kan stellen tegen 1 juli 2013, wat nu juist wel een goede werkwijze is en wat niet, komen er controles vanaf 1 juli 2013 of is het voldoende of u kan aantonen dat u er mee bezig bent, ... zijn vragen waar de komende maanden een antwoord op zal komen. SDE volgt het onderwerp op de voet en organiseert de komende maanden maandelijkse workshops over dit onderwerp om toe te lichten hoe software kan ingezet worden om met zo weinig mogelijk inspanningen te voldoen aan de CPR wetgeving. Tijdens deze workshops beantwoorden we ook praktische vragen op basis van de recentste info uit de praktijk.

 

Kom naar één van onze CPR workshops

 

Voor de twitteraars onder ons, er is een twitter hashtag in het leven geroepen waarlangs u straks alle informele en formele informatie en nieuws over CPR in België kan volgen #CPRBE

 

 

Tot slot geef ik volgende tips mee om toch nu al met CPR aan de slag te gaan

 

  • Beleg intern een meeting om alle sleutelpersonen over CPR te informeren.

  • Contacteer je software partner.

  • Bereid communicatie naar klanten voor.

  • Contacteer je leveranciers.

  • Registreer op fema.prijslijsten.be om straks de lijsten met links naar de DOP's te kunnen downloaden.

  • Volg alle FEMA berichtgeving.

  • Volg onze blog.

Alvast veel succes toegewenst! 

 

Pingbacks and trackbacks (1)+