Laatste Nieuws over Dynamics NAV, ERP en IT | SDE

Op onze blog kan je allerlei artikelen en nieuwigheden terugvinden met betrekking tot IT en ERP. Mis niets van de laatste nieuwtjes uit de wereld van ERP!

NAVIGATION - SEARCH

Hoe de juiste ERP-oplossing succesvolle voedingsbedrijven nog beter maakt

Bedrijven actief in de voedingssector komen in contact met allerhande specifieke uitdagingen. Zo moet u niet alleen op een efficiënte wijze de orders van de klanten invullen, de recepten beheren, de inventaris controleren en de productieplanning managen. U moet ook voldoen aan de toenemende regelgeving vanuit de overheid en de sector zelf op het gebied van hygiëne en traceerbaarheid. En dit alles in een omgeving die steeds meer concurrentie kent. Dit vraagt van bedrijven in deze sector duidelijke werkprocessen, die ze met moderne informaticasystemen optimaal kunnen ondersteunen. Het is van groot belang dat aan al deze uitdagingen tegemoet wordt gekomen door een speciaal voor de voedingsindustrie ontwikkeld ERP-systeem. Dit wil zeggen dat functies als distributie, opslag, CRM en boekhouden worden gecombineerd met functionaliteiten specifiek ontwikkeld voor de voedingsindustrie. Hoe kan een ERP-systeem voedingsbedrijven nu specifiek helpen? We overlopen hier de belangrijkste ERP-gerelateerde aspecten die van tel zijn in de voedingssector:

  • Kostprijsberekening en rapportering of business intelligence 


Voedingsbedrijven opereren veelal in een omgeving waar het gaat om hoge volumes en lage marges. Omdat met een goed ERP-systeem de productiekost makkelijk te berekenen is, is het eenvoudig de totale winstmarges voor specifieke productgroepen te bepalen, zelfs helemaal tot aan de kost van het individuele ingrediënt. 

Rapportering is ook een uiterst belangrijke functionaliteit. Zo is het typisch in de voedingssector dat er promoties worden gevoerd, waarvoor de klant bij de groothandel speciale prijzen of promoties vraagt. Als bedrijf dient u dus controle te kunnen houden over de rentabiliteit: welke klant heeft welke producten gekocht, in welke hoeveelheid en wat is de marge, rekening houdend met de lopende promoties. Uw ERP-systeem moet toelaten om op flexibele wijze alle verschillende kortingssystemen (naar klantencategorie, productcategorie, datum, aangekochte hoeveelheid, …) te beheren. Lees hier meer over Business Intelligence.

  • Etikettering De nieuwe en (voortdurend) veranderende eisen op vlak van etikettering, zowel vanuit de overheid als vanuit de industrie, maken van de automatisering van etikettering een noodzakelijke stap. Zo kunnen formules en ingrediënten veranderen, maar zal de juiste ERP-oplossing automatisch de etiketten hieraan aanpassen. Ook kan de distributie volledig geïntegreerd worden met de weegschalen en met het etiketteersysteem. Op die manier wordt ieder uitgaand artikel ook gewogen.

  • Traceerbaarheid


Het is noodzakelijk dat de software die u gebruikt volledige voorwaartse en achterwaartse lot tracering mogelijk maakt, voor elk ingrediënt en eindproduct, om de risico’s van een terugroeping van het product te minimaliseren. Zo hebben alle producten een barcode, en dit op drie niveaus: product, bak en pallet. Het grote voordeel van ERP-software op dit gebied is dat u naast het identificatienummer ook aanvullende gegevens zoals lotnummer, netto gewicht en minimale houdbaarheidsdatum kan aanduiden. Dit draagt bij tot de traceerbaarheid van de artikelen. Met de module voor stockbeheer worden lotnummers toegekend en zorgt men voor een sluitende controle op vervaldata.

  • Inventaris


Inventarismanagement is zeer belangrijk voor bedrijven want het heeft natuurlijk geen nut dat een inventaris langer ruimte inneemt dan nodig is. Met het juiste ERP-systeem kan constant informatie gegeven worden over wat er op stock is. Zeker voor bedrijven met versproducten kan goed inventarismanagement een enorm (financieel) verschil maken. Ook de terugname van goederen kan veel minder arbeidsintensief. Dit wordt geïntegreerd in het ERP-systeem waardoor het proces niet alleen efficiënter maar ook meer gecontroleerd gebeurt. Een ERP-oplossing kan zo worden ontwikkeld om verschillende interne checkpoints te implementeren en zo de kwaliteit en veiligheid van het voedsel op verschillende tijdstippen te controleren.

  • Stroomlijnen van informatie


Als uw bedrijf groeit, kunnen er moeilijkheden ontstaan wat betreft het open en vloeiend houden van communicatie tussen afdelingen. Een goed ontwikkeld ERP-systeem automatiseert niet alleen aankoop-, verkoop-, voorraad-, productie- en boekhoudafdeling, maar stroomlijnt ook de volledige informatiestroom die daaruit voortvloeit. Door deze integratie is het dubbel ingeven van gegevens niet meer nodig. Hierdoor kan het bedrijf nog efficiënter werken waardoor de foutenmarge afneemt. Ook kan men beter management informatie zoals doorlooptijden, producthistoriek, … genereren. Een mooi voorbeeld is een ERP die bedrijven helpt hun klantendienst te verbeteren door deze te koppelen aan een CRM waarin steeds de laatste informatie zit. Ook kan het management bijvoorbeeld ‘what if’ scenario’s laten lopen van binnenin de ERP, waar ze niet alleen data halen uit boekhouding en financiële info, maar ook uit up-to-date marketing trends, historische consumptiepatronen, formulemanagement enzovoort.  

Uiteraard zijn er nog een aantal andere domeinen waarin ERP dient uit te blinken. Denk maar aan facturatie, aan- en verkoop, dispatching, picking en ga zo maar door. In deze post beperken we ons echter tot die domeinen waarin voedingsbedrijven verschillen van andere ondernemingen.