Laatste Nieuws over Dynamics NAV, ERP en IT | SDE

Op onze blog kan je allerlei artikelen en nieuwigheden terugvinden met betrekking tot IT en ERP. Mis niets van de laatste nieuwtjes uit de wereld van ERP!

NAVIGATION - SEARCH

Nieuwe regels voor de voedingswaarde-etikettering vanaf 13/12/2014

Verordening (EU) Nr. 1169/2011

In 2011, publiceerde het Europese Parlement de verordening betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten. Vanaf 13 december 2014 zal deze verordening verplicht de huidige bepalingen vervangen. In België vervangt dit het KB van 13 september 1999 betreffende de etikettering van voorverpakte voedingsmiddelen. Deze nieuwe wetgeving zal aanzienlijke gevolgen hebben voor specificatiebeheersystemen, verpakkingen en etiketten. Ongeveer 95% van de bestaande verpakkingen, folies en etiketten zal moeten worden aangepast. 

 

De belangrijkste gevolgen van deze verordening zijn de verplichte voedingswaardedeclaratie, een minimumlettergrootte en aangepaste typografie bij de aanwezigheid van allergenen. 

Het doel van deze nieuwe verordening is de consument de mogelijkheid bieden om meer doordachte keuzes te maken dankzij duidelijke, volledige en leesbare informatie. Een van de meest aangehaalde problemen bij consumenten was namelijk de leesbaarheid van de etiketten. Om dit te verhelpen legt de verordening een minimale lettergrootte op voor de verplichte vermeldingen (minstens 1.2mm hoogte, of 0.9mm voor verpakkingen waarvan het grootste oppervlakte minder dan 80 cm² bedraagt). Deze verplichte vermeldingen omvat de nutritionele of voedingswaarde. Het gaat om de energiewaarde en de gehaltes aan vetten en verzadigde vetzuren, koolhydraten, suikers, eiwitten en zout. Deze waarden zullen in tabelvorm worden voorgesteld, maar bepaalde elementen mogen ook op de voorzijde van de verpakking worden herhaald. 

De allergenen moeten in de toekomst goed zichtbaar worden vermeld door middel van een typografie die ervoor zorgt dat deze duidelijk te onderscheiden is van de rest van de lijst met ingrediënten, bijvoorbeeld door middel van het lettertype, de stijl of de kleur van de letters. De vermelding van de allergenen wordt trouwens eveneens verplicht voor niet voorverpakte voedingswaren, inclusief deze die worden geserveerd in de horeca. De praktische regels zullen door de Lidstaten moeten bepaald worden.

Plantaardige oliën en vetten zullen niet langer enkel onder deze benaming worden vermeld. Ook de plantaardige bron van deze oliën en vetten zal moeten vermeld worden. Tot slot zal de verplichte vermelding van de oorsprong voor rundvlees worden uitgebreid tot varkensvlees, schapenvlees, geitenvlees en vlees van gevogelte. Daarnaast zal de oorsprongsvermelding van de voornaamste ingrediënten van een product verplicht zijn wanneer de oorsprong van dit product (vrijwillig of verplicht) opgegeven wordt en deze niet dezelfde is als die van de voornaamste ingrediënten.

U mag uiteraard voor 13 december 2014 reeds als producent op vrijwillige basis de nieuwe regels voor de voedingswaarde-etikettering volgen. Maar hier hangt wel een bijzondere voorwaarde aan vast: u moet alle bepalingen naleven. Het is niet toegelaten om de oude en nieuwe voedseletikettering te combineren.