Laatste Nieuws over Dynamics NAV, ERP en IT | SDE

Op onze blog kan je allerlei artikelen en nieuwigheden terugvinden met betrekking tot IT en ERP. Mis niets van de laatste nieuwtjes uit de wereld van ERP!

NAVIGATION - SEARCH

Het verschil tussen compleet nieuw en verbeteren is groot... ook voor je mensen

change management pijlers

Het verbeteren van je bestaande ERP systemen versus het implementeren van een ERP systeem,  zijn niet enkel technisch heel andere implementatie trajecten ook voor je mensen vormt dit een wereld van verschil.

De levensloop van je organisatie op vlak van IT, en ERP in het bijzonder, onthult deels de veranderingscomplexiteit met dewelke je organisatie en je mensen mee zullen te maken hebben.

Verbetering evolueert snel naar verandering en de grens hiervan bevindt zich daar waar rollen en jobinhoud wijzigen.

Het mooie aan ERP systemen is dat ze met je mee kunnen groeien. Alleen dien je erop te waken dat de gebruikers ook mee groeien en niet enkel inhoudelijk mee zijn. Want vaak verandert hierdoor hun rol binnen de organisatie omdat deze optimalisaties en specifieke systeemwensen een fundamentele impact hebben op de jobinhoud van je medewerkers en dus de rol die zij vervullen.

Bij ERP systeemveranderingen raak je vaak onbewust ook aan je organisatiestructuur want net zo pluk je de vruchten van deze investeringen.

Dit vertaalt zich dan ook op vlak van instroom en doorstroom van je mensen en nieuwe medewerkers want de verwachtingen die je hebt kunnen mogelijks complexer geworden zijn. Net daarom is het van belang om te (her)valueren hoe de jobinhoud zich verhoudt ten opzichte van de competenties en kennis die je nodig hebt om deze jobs te doen en hoe je instroomgewijs nieuwe mensen snel aan het werk kunt blijven zetten. Enkel zo werken de veranderingen echt in je voordeel.

Een kleine ERP 'add on' kan een grote organisationele ommezwaai teweegbrengen.

Het optimaliseren van je systemen is een noodzakelijk gegeven om rendabel te blijven en zowel groei in aantallen als in rendement te kunnen realiseren. Enkel kan je deze optimalisaties niet onttrekken aan de context waarin zij functioneren.

Daarom is het nodig om net evenzeer deze optimalisaties af te toesten en af te stemmen op de manier van werken.

Vertrekken vanuit de systemen voor morgen of de manier van werken voor morgen... beiden kunnen.

We merken in de praktijk dat dankzij het concrete gehalte van de ERP optimalisatie mogelijkheden en het welafgebakende aspect hiervan, men vaak via dit kanaal performantie en optimalisatie trajecten uitrolt.

Dit heeft te maken met het gegeven dat als je jobinhoud wijzigt je intrinsiek jobs wijzigt... en net daar wringt het schoentje. Mensen hebben schrik voor het onbekende en niemand werkt mee aan iets waarvan hij of zij niet weet waar dit toe zal leiden.

Maar dit betekent geenszins dat jobs en systemen los staan van mekaar wel integendeel. En juist daarom dient men integraal te werk te gaan om  tot daadwerkelijke performantie verbeteringen te komen in de praktijk.

Cambioworks Deze blogpost werd geschreven door Cambioworks.be experten in change management en lean consultancy. Cambioworks zal op 19/06 tijdens het event ERP: (h)eerlijk rechtuit het commentaar leveren bij de 3 ERP-cases die gepresenteerd worden. Er zijn nog enkele plaatsen vrij, inschrijven kan via www.sde.be/erprechtuit